Chào mừng đến Cổng thông tin trường Tiểu học Lê Văn Sĩ
Thứ năm, 26/11/2020, 0:0
Lượt đọc: 90

BẰNG KHEN ĐƠN VỊ HỌC TẬP TIÊU BIỂU GIAI ĐOẠN 2016-2020

Hôm nay, ngày 26 tháng 11 năm 2020 trường Tiểu học Lê Văn Sĩ vinh dự được nhận bằng khen " Đơn vị học tập" tiêu biểu (giai đoạn 2016-2020) của chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khen tặng.

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163