Chào mừng đến Cổng thông tin trường Tiểu học Lê Văn Sĩ

Hiệu Trưởng

Nguyễn Thị Tân
Nguyễn Thị Tân

Email liên lạc: nguyenthitan051970@gmail.com

Phó Hiệu Trưởng

Phạm Thị Ngọc Liên
Phạm Thị Ngọc Liên

Email liên lạc: ngoclienkhoa1@gmail.com

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích