CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN SĨ
Điện thoại: 38443221 - 38476934
Địa chỉ: 322 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh

Email: nguyenthitan051970@gmail.com