Chào mừng đến Cổng thông tin trường Tiểu học Lê Văn Sĩ
Thứ tư, 29/12/2021, 14:24
Lượt đọc: 7

Bài giảng khối Bộ môn - Tuần 15 - môn Thể dục lớp 5

Môn Thể dục lớp 5 - Bài: Ôn đi đều vòng phải, vòng trái -  đổi chân khi đi đều sai nhịp

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87