Chào mừng đến Cổng thông tin trường Tiểu học Lê Văn Sĩ
Chủ nhật, 14/12/2014, 0:0
Lượt đọc: 638

TÓM TẮT THÀNH TÍCH 5 NĂM CỦA TRƯỜNG LÊ VĂN SĨ (Học Sinh)

BẢNG TÓM TẮT THÀNH TÍCH 5 NĂM CỦA TRƯỜNG LÊ VĂN SĨ

(TỪ NĂM HỌC 2009- 2010 ĐẾN NĂM HỌC 2013-2014)

NỘI DUNG

THÀNH TÍCH

NĂM ĐẠT THÀNH TÍCH

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

- Số HS đầu năm:

- Số HS cuối năm:

1706

1694

1695

1690

1671

1661

1677

1671

1711

1706

- Xếp loại học lực:

   + Giỏi:

   + Khá:

   +Trung bình:

   + Yếu:

 

1472-86.9%

186-11%

33-1.9%

3-0.2%

 

1189-70.4%

415-24.6%

86-5.1%

 

 

1393-83.9%

230-13.8%

38-2.3%

 

1336-80%

287-17.2%

48-2,8%

 

1251-73.3%

368-21.6%

85-5.0%

2-0.1%

 

- Tỉ lệ lên lớp:

99.8%

100%

100%

100%

99.9%

-Tỉ lệ HT.CTTH:

100%

100%

100%

100%

100%

-Hiệu suất đào tạo:

     + 1 năm:

     + 5 năm:

 

99.8%

100%

 

100%

99.5%

 

100%

99.7%

 

100%

99.3%

 

99.9%

99.7%

- Số học sinh tham gia các hội thi đạt giải thưởng.

+ 50 giải cấp quận.

 

+ 9 giải cấp thành phố.

+ 45 giải cấp quận.

 

+ 3 giải cấp thành phố.

 

+ 1giải cấp quốc gia.

+ 40 giải cấp quận.

 

+ 20giải cấp thành phố.

 

+ 39 giải cấp quận.

 

+ 14giải cấp thành phố.

 

+ 3HS tham gia giải toàn quốc.

+ 54 giải cấp quận.

 

+ 10 giải cấp thành phố.

 

 

 

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88