Chào mừng đến Cổng thông tin trường Tiểu học Lê Văn Sĩ
Chủ nhật, 14/12/2014, 0:0
Lượt đọc: 401

TÓM TẮT THÀNH TÍCH 5 NĂM CỦA TRƯỜNG LÊ VĂN SĨ (CB-GV)

BẢNG TÓM TẮT THÀNH TÍCH 5 NĂM CỦA TRƯỜNG LÊ VĂN SĨ

(TỪ NĂM HỌC 2009 - 2010 ĐẾN NĂM HỌC 2013-2014)

NỘI DUNG

THÀNH TÍCH

NĂM ĐẠT THÀNH TÍCH

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

1/ Xếp loại tay nghề Giỏi:

45

41

41

44

43

2/ Danh hiệu thi đua - cá nhân của cán bộ - giáo viên – nhân viên:

 

 

 

 

 

- Lao động Tiên tiến:

90/92

95/96

94/96

96/96

92/94

- Chiến sĩ thi đua cơ sở:

18/90

19/95

16/94

18/96

20

- Chiến sĩ thi đua thành phố:

 

 

 

 

06

- Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố:

02

05

05

05

05

- Bằng khen của Thủ tướng chính phủ:

 

 

 

01

01

- Huân chương Lao động hạng Ba:

 

01

 

 

 

-Kỉ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”:

 

 

04

 

 

3/ Danh hiệu thi đua

của trường:

+Bằng khen Chủ tịch UBND thành phố công nhận Tập thể Lao động Xuất sắc.

+ Bằng khen Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm” (2008-2010)

+ Bằng khen Chủ tịch UBND thành phố công nhận Tập thể Lao động Xuất sắc.

+ Bằng khen Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm” (2009-2011).

+ Bằng khen Chủ tịch UBND thành phố công nhận Tập thể Lao động Xuất sắc.

 

+ Bằng khen Thủ tướng Chính phủ tặng đơn vị trường.

+ Bằng khen Chủ tịch UBND thành phố công nhận Tập thể Lao động Xuất sắc.

+ Bằng khen Bằng khen Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm” (2011-2013).

+ Cờ thi đua của Chủ tịch UBND thành phố tặng “Đơn vị Thi đua Xuất sắc NH 2012 – 2013”.

 

+ Bằng khen Chủ tịch UBND thành phố công nhận Tập thể Lao động Xuất sắc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Cờ thi đua của Chủ tịch UBND thành phố tặng “Đơn vị Thi đua Xuất sắc NH 2013 – 2014”.

 

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88