Có 51 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Kế hoạch công tác kiểm tra và Hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ năm học 2021-2022.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: pgddanh-muc-kiem-tra121020218580_13102021193640.pdf
 Công Văn 13-10-2021
2 V/v hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong-van-3969_1492021175335.pdf
3969 /BGDĐT-GDTHCông Văn 14-09-2021
3 V/v tổ chức dạy học ứng phó diễn biến dịch COVID-19
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong-dien-so-905_1492021175135.pdf
905 /CĐ-BGDĐTCông Văn 14-09-2021
4 Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd-so-1803-ve-phe-duyet-khttra-nh-2021-202200011392021124757_1392021182441.pdf
1803/QĐ-SGDĐTCông Văn 13-09-2021
5 Quyết định về Công nhận CB chỉ đạo, mạng lưới chuyên môn, cốt cán cấp Tiểu học - Năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 11_52202110.pdf
 Công Văn 05-02-2021
6 Công văn 1366/BGDĐT-NGCBQLGD
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong-van-1366-bgddt-ngcbqlgd_234202013.pdf
1366/BGDĐT-NGCBQLGDCông Văn 23-04-2020
7 Về hướng dẫn trong công tác tổ chức dạy học qua internet trong giai đoạn HS tạm nghỉ học
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2020-cv-1021-huongdandayhocinternettieptheo_14202013.pdf
1021/GDĐT-THCông Văn 01-04-2020
8 Thông tư hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ cở giáo dục phổ thông
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 01-2020-bgddt_33202010.pdf
01/2020/TT-BGDĐTCông Văn 03-03-2020
9 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do Thành phố quản lý ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 172019nq-hdnd_33202010.pdf
17/2019/NQ-HĐND Công Văn 03-03-2020
10 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2013/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 252019ttbgddtsigned_33202010.pdf
25/2019/TT-BGDĐTCông Văn 03-03-2020
11 Về thực hiện tuyên truyền và quản lý hoạt động của tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: trienkhaimaybaykhongnguoilai11120201062202016_92202011.docx
131/GDĐT-CTTTCông Văn 09-02-2020
12 Chỉ thị số 31/CT-TTg năm 2019 ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 31ct-ttgtangcuonggiaoducdaoducloisonghssv30122015220208_52202021.pdf
31/CT-TTgCông Văn 05-02-2020
13 Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh-pbgdpl18-3-19193201975220208_52202021.pdf
840/KH-GDĐT-CTTTCông Văn 05-02-2020
14 Kế hoạch triển khai bồi dưỡng GV và CBQL thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 Giai đoạn 1 năm 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 139khsigned32202011_42202023.pdf
139/KH-GDĐTCông Văn 04-02-2020
15 Kế hoạch triển khai chương trình giáo dục "An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ", tập huấn sử dụng tài liệu vui học an toàn giao thông cấp Tiểu học - Năm học: 2019-2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1925khsigned261120198_281120197.pdf
1925/KH-GD&ĐT-TiHCông Văn 28-11-2019
1234