Chào mừng đến Cổng thông tin trường Tiểu học Lê Văn Sĩ

Có 52 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Về Hướng dẫn dạy học và kiểm tra đánh giá thực hiện CTGDPT ứng phó dịch Covid 19 cấp TiH, NH 2021-2022

(Tải File đính kèm)

19/CV-PGD&ĐT-TiHCông Văn 06-01-2022
2 Kế hoạch công tác kiểm tra và Hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ năm học 2021-2022.

(Tải File đính kèm)

 Công Văn 13-10-2021
3 V/v hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19

(Tải File đính kèm)

3969 /BGDĐT-GDTHCông Văn 14-09-2021
4 V/v tổ chức dạy học ứng phó diễn biến dịch COVID-19

(Tải File đính kèm)

905 /CĐ-BGDĐTCông Văn 14-09-2021
5 Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

1803/QĐ-SGDĐTCông Văn 13-09-2021
6 Quyết định về Công nhận CB chỉ đạo, mạng lưới chuyên môn, cốt cán cấp Tiểu học - Năm 2021

(Tải File đính kèm)

 Công Văn 05-02-2021
7 Công văn 1366/BGDĐT-NGCBQLGD

(Tải File đính kèm)

1366/BGDĐT-NGCBQLGDCông Văn 23-04-2020
8 Về hướng dẫn trong công tác tổ chức dạy học qua internet trong giai đoạn HS tạm nghỉ học

(Tải File đính kèm)

1021/GDĐT-THCông Văn 01-04-2020
9 Thông tư hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ cở giáo dục phổ thông

(Tải File đính kèm)

01/2020/TT-BGDĐTCông Văn 03-03-2020
10 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do Thành phố quản lý ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố.

(Tải File đính kèm)

17/2019/NQ-HĐND Công Văn 03-03-2020
11 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2013/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo

(Tải File đính kèm)

25/2019/TT-BGDĐTCông Văn 03-03-2020
12 Về thực hiện tuyên truyền và quản lý hoạt động của tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ.

(Tải File đính kèm)

131/GDĐT-CTTTCông Văn 09-02-2020
13 Chỉ thị số 31/CT-TTg năm 2019 ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên

(Tải File đính kèm)

31/CT-TTgCông Văn 05-02-2020
14 Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021

(Tải File đính kèm)

840/KH-GDĐT-CTTTCông Văn 05-02-2020
15 Kế hoạch triển khai bồi dưỡng GV và CBQL thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 Giai đoạn 1 năm 2020

(Tải File đính kèm)

139/KH-GDĐTCông Văn 04-02-2020
1234

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích