Chào mừng đến Cổng thông tin trường Tiểu học Lê Văn Sĩ
Cập nhật : 0:0 Thứ ba, 3/3/2020
Lượt đọc: 84

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do Thành phố quản lý ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố.

Số/Ký hiệu: 17/2019/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 9/12/2019
Ngày có hiệu lực: 1/1/2020
Người ký: Nguyễn Thị Lệ
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 172019nq-hdnd_33202010.pdf
Nội dung:

Tin cùng chuyên mục

164