Có 60 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Hồ sơ công khai tháng 9/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bieu-05_8112021104013.pdf
File thứ 2: bieu-06-ho-so-cong-khai-dau-nam-2021-2022_8112021104013.pdf
File thứ 3: bieu-07_8112021104013.pdf
File thứ 4: bieu-08-ho-so-cong-khai-dau-nam-2021-2022_8112021104013.pdf
 3 Công Khai 20-09-2021
2 Hồ sơ công khai tháng 6/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bieu-05_8112021103848.pdf
File thứ 2: bieu-06-ho-so-cong-khai-cuoi-nam-2020-2021_8112021103848.pdf
File thứ 3: bieu-07_8112021103848.pdf
File thứ 4: bieu-08-ho-so-cong-khai-cuoi-nam-2020-2021_8112021103848.pdf
 3 Công Khai 20-09-2021
3 Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: jpg2pdf_2152021184318.pdf
116/KH-LVS3 Công Khai 21-05-2021
4 Triển khai Nghị định 26/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 403cvsigned164202193916_1642021142021.pdf
403/TCKH3 Công Khai 16-04-2021
5 Kế hoạch tuyên truyền Ứng dụng "Quận Tân Bình"
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 66khubndsignedpdfkh-tuyen-truyen-ung-dung-quan-tan-binh293202182352_29320218560.pdf
66/KH-UBND3 Công Khai 29-03-2021
6 V/v hướng dẫn thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các đơn vị trên địa bàn quận
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 150huong-dan-cap-giay-chung-nhan-cv150signed263202195537_293202171845.pdf
150/TNMT-TN3 Công Khai 26-03-2021
7 Công khai báo cáo tự đánh giá 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong-khai-bao-cao-tu-danh-gia-2020-2021-lvs_22420219832.pdf
 3 Công Khai 15-03-2021
8 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quyet_dinh_cong_khai_du_toan_ngan_sach_nam_2021_181202114.rar
122/QĐ-LVS3 Công Khai 18-01-2021
9 Công khai số liệu bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 ngày 08 tháng 1 năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 0953-17-03-2021-microsoft-lens65_183202114201.pdf
File thứ 2: 0953-17-03-2021-microsoft-lens66_183202114201.pdf
File thứ 3: 0953-17-03-2021-microsoft-lens67_183202114201.pdf
 3 Công Khaiadmin08-01-2021
10 Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý IV năm 2020 và năm 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 0953-17-03-2021-microsoft-lens13_1732021144853.pdf
File thứ 2: 0953-17-03-2021-microsoft-lens14_1732021144853.pdf
File thứ 3: 0953-17-03-2021-microsoft-lens15_1732021144853.pdf
File thứ 4: 0953-17-03-2021-microsoft-lens16_1732021144853.pdf
File thứ 5: 0953-17-03-2021-microsoft-lens17_1732021144853.pdf
File thứ 6: 0953-17-03-2021-microsoft-lens18_1732021144853.pdf
 3 Công Khai 05-01-2021
11 Kế hoạch tổ chức kỷ niệm "Ngày Quốc tế chống tham nhũng-09/12" trong ngành Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình năm 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: file20201223124650ke_hoach_to_chuc_ki_niem_quoc_te_chong_tham_nhung_2312202014.pdf
2024/GDĐT3 Công Khai 23-12-2020
12 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: file20201223124634kh_to_chuc_tuyen_truyen_ve_phongchongthamnhung_cua_tp_hcm_2312202014.pdf
5473/KH-UBND3 Công Khai 23-12-2020
13 Công khai số liệu bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 ngày 17 tháng 11 năm 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 0953-17-03-2021-microsoft-lens72_1832021155140.pdf
File thứ 2: 0953-17-03-2021-microsoft-lens69_1832021155140.pdf
File thứ 3: 0953-17-03-2021-microsoft-lens70_1832021155140.pdf
 3 Công Khaiadmin17-11-2020
14 Công khai số liệu bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 ngày 17 tháng 11 năm 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 0953-17-03-2021-microsoft-lens59_18320219599.pdf
File thứ 2: 0953-17-03-2021-microsoft-lens60_18320219599.pdf
File thứ 3: 0953-17-03-2021-microsoft-lens61_18320219599.pdf
 3 Công Khaiadmin17-11-2020
15 Thông báo về các khoản thu, mức thu năm học 2020 - 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 239-tb-lvs_1610202013.pdf
239/TB-LVS3 Công Khai 16-10-2020
1234