Thứ tư, 13/10/2021, 10:9
Lượt đọc: 114

Bài giảng khối Bộ môn - Tuần 4 - môn Mỹ thuật

Môn Mỹ thuật lớp 1 - Bài: Ngôi nhà yêu thích

 

Môn Mỹ thuật lớp 2 - Bài: Những con vật dưới đáy đại dương

 

Môn Mỹ thuật lớp 3 - Bài: Vẽ tiếp họa tiết và vẽ màu vào hình vuông

 

Môn Mỹ thuật lớp 4 - Bài: Trang trí hình tròn

 

Môn Mỹ thuật lớp 5 - Bài:Nặn con vật quen thuộc

87