Thứ tư, 13/10/2021, 11:14
Lượt đọc: 71

Bài giảng khối Bộ môn - Tuần 4 - môn Âm nhạc

Môn Âm nhạc lớp 1 - Bài: Âm thanh ngày mới (nghe nhạc)

Môn Âm nhạc lớp 2 - Bài: Rộn ràng ngày mới (nhạc cụ)

  

Môn Âm nhạc lớp 3 - Bài: Bài ca đi học (lời 2)

 

Môn Âm nhạc lớp 4 - Bài: Bạn ơi lắng nghe

 

Môn Âm nhạc lớp 5 - Bài: Hãy giữ cho con bầu trời xanh

87