Chào mừng đến Cổng thông tin trường Tiểu học Lê Văn Sĩ

Có 69 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quyet-dinh-du-toan-ngan-sach-nam-2021_2812202116472.pdf
File thứ 2: du-toan-thu-chi-nam-2021_2812202116472.pdf
80/QĐ-LVS3 Công Khai 22-11-2021
2 Quyết định về điều chỉnh, bổ sung dự toán chi Ngân sách Nhà nước năm 2021 của Khối Giáo dục
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1333qd-ubnd-dieu-chinh-bsung-kinh-phi-khoi-giao-duc-2021-12112021_2912202115527.pdf
1333/QĐ-UBND3 Công Khai 12-11-2021
3 Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III năm 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong-khai-ngan-sach-quy-iii_28122021164221.pdf
File thứ 2: cong-khai-du-toan-ngan-sach-quy-iii_28122021164221.pdf
 3 Công Khai 06-10-2021
4 Hồ sơ công khai tháng 9/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bieu-05_8112021104013.pdf
File thứ 2: bieu-06-ho-so-cong-khai-dau-nam-2021-2022_8112021104013.pdf
File thứ 3: bieu-07_8112021104013.pdf
File thứ 4: bieu-08-ho-so-cong-khai-dau-nam-2021-2022_8112021104013.pdf
 3 Công Khai 20-09-2021
5 Hồ sơ công khai tháng 6/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bieu-05_8112021103848.pdf
File thứ 2: bieu-06-ho-so-cong-khai-cuoi-nam-2020-2021_8112021103848.pdf
File thứ 3: bieu-07_8112021103848.pdf
File thứ 4: bieu-08-ho-so-cong-khai-cuoi-nam-2020-2021_8112021103848.pdf
 3 Công Khai 20-09-2021
6 Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quyet-dinh-cong-khai-bo-sung-ngan-sach-nam-2020-157_2812202116408.pdf
File thứ 2: du-toan-thu-chi-ngan-sach-167_2812202116408.pdf
53/QĐ-LVS3 Công Khai 15-07-2021
7 V/v tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 theo Nghị quyết 58/QĐ-CP
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1260ubndkt-tiet-kiem-chi-thuong-xuyen-nam-2021-14-7-2020_29122021162847.pdf
1260/UBND-KT3 Công Khai 14-07-2021
8 Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong-khai-thu-chi-quy-ii_28122021163533.pdf
File thứ 2: cong-khai-du-toan-ngan-sach-quy-ii_28122021163533.pdf
 3 Công Khai 06-07-2021
9 Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong-khai-thu-chi-6-thang-dau-nam-67_28122021163033.pdf
File thứ 2: cong-khai-du-toan-ngan-sach-6-thang-dau-nam-67_28122021163033.pdf
 3 Công Khai 06-07-2021
10 Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: jpg2pdf_2152021184318.pdf
116/KH-LVS3 Công Khai 21-05-2021
11 Quyết định việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quyet-dinh-cong-khai-quyet-toan-ngan-sach-nam-2020-164_28122021162620.pdf
File thứ 2: quyet-toan-thu-chi-nam-2020-164_28122021162620.pdf
File thứ 3: cong-khai-du-toan-ngan-sach-nam-2020-164_28122021162620.pdf
18/QĐ-LVS3 Công Khai 16-04-2021
12 Triển khai Nghị định 26/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 403cvsigned164202193916_1642021142021.pdf
403/TCKH3 Công Khai 16-04-2021
13 Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong-khai-du-toan-thu-chi-quy-i_2812202116246.pdf
File thứ 2: cong-khai-du-toan-ngan-sach-quy-i_2812202116246.pdf
 3 Công Khai 06-04-2021
14 Kế hoạch tuyên truyền Ứng dụng "Quận Tân Bình"
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 66khubndsignedpdfkh-tuyen-truyen-ung-dung-quan-tan-binh293202182352_29320218560.pdf
66/KH-UBND3 Công Khai 29-03-2021
15 V/v hướng dẫn thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các đơn vị trên địa bàn quận
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 150huong-dan-cap-giay-chung-nhan-cv150signed263202195537_293202171845.pdf
150/TNMT-TN3 Công Khai 26-03-2021
12345

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích