Chào mừng đến Cổng thông tin trường Tiểu học Lê Văn Sĩ

Có 69 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2021

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

80/QĐ-LVS3 Công Khai 22-11-2021
2 Quyết định về điều chỉnh, bổ sung dự toán chi Ngân sách Nhà nước năm 2021 của Khối Giáo dục

(Tải File đính kèm)

1333/QĐ-UBND3 Công Khai 12-11-2021
3 Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III năm 2020

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

 3 Công Khai 06-10-2021
4 Hồ sơ công khai tháng 9/2021

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4)

 3 Công Khai 20-09-2021
5 Hồ sơ công khai tháng 6/2021

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4)

 3 Công Khai 20-09-2021
6 Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2020

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

53/QĐ-LVS3 Công Khai 15-07-2021
7 V/v tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 theo Nghị quyết 58/QĐ-CP

(Tải File đính kèm)

1260/UBND-KT3 Công Khai 14-07-2021
8 Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II năm 2021

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

 3 Công Khai 06-07-2021
9 Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

 3 Công Khai 06-07-2021
10 Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

116/KH-LVS3 Công Khai 21-05-2021
11 Quyết định việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3)

18/QĐ-LVS3 Công Khai 16-04-2021
12 Triển khai Nghị định 26/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư.

(Tải File đính kèm)

403/TCKH3 Công Khai 16-04-2021
13 Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2021

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

 3 Công Khai 06-04-2021
14 Kế hoạch tuyên truyền Ứng dụng "Quận Tân Bình"

(Tải File đính kèm)

66/KH-UBND3 Công Khai 29-03-2021
15 V/v hướng dẫn thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các đơn vị trên địa bàn quận

(Tải File đính kèm)

150/TNMT-TN3 Công Khai 26-03-2021
12345